Kurser

På kulturskolan har vi ett bred utbud av kurser. Här finns något för alla!

E-sport – max 10 elever per grupp (vi erbjuder 2 grupper läsåret 2017/18)
Högstadiet, Gymnasiet

Gitarr, sång & djembe – max 15 elever
Grupplektion för äldre elever

Instrument - enskild eller gruppundervisning/ensemble från åk 3 till 25 år
Blockflöjt, cello, elbas, fiol– traditionell och Suzuki, gitarr/elgitarr, klarinett, piano/brukspiano, saxofon, trombon, trumpet, trumset, tuba, valthorn.

Förutom när det gäller Suzukimetoden, så kan du ställa ditt barn i kö till kulturskolans olika instrument när barnet har gått ut åk 2. Då går vi också ut med allmän information om detta till alla barn i den årskursen. På vissa instrument kan det vara långa köer, t.ex. gitarr/elgitarr och piano.

Fiol enligt Suzukimetoden:
Som enda kommun i Norrbotten erbjuder vi fiolundervisning enligt Suzukimetoden. Det innebär att man lär sig genom att lyssna och härma. Föräldrarna deltar aktivt vid undervisningstillfällena, men inga förkunskaper krävs. Från fem år och uppåt kan man börja spela Suzukifiol.
 
Media (pod, tidning, foto, film) – max 10 elever per grupp
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet och upp till 25

Musikal – max 12 elever:
Åk 6 t.o.m. gymnasiet

Nycirkus – max 10 elever:
Lågstadiet                   Mellanstadiet
Högstadiet                  Gymnasiet

Skapande bild – max sex elever per grupp:
Åk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gymnasiet upp till 25 år

Skapande dans – max 15 elever per grupp:
4-6 år                          Lågstadiet
Mellanstadiet               Högstadiet
Gymnasiet                   19-25 år 
Hör av dig specifikt om du skulle vilja börja breakdans!

Skapande för barn och ungdomar med funktionsvariationer:
Målet är att alla ska känna sig delaktiga och få en positiv helhetsupplevelse i skapande, bild, musik, dans/rörelse oavsett funktionsnedsättning. Alla elever bör ha med sig en stödperson i början av kursen. Kontakta Kulturskolan för anmälan eller mer information.

Slöjdklubb med Eva Öhrling:
Tider för hösten meddelas senare.

Sång - enskild lektion, gruppundervisning och kör
Vokalensemble för mellanstadiet.
Enskilda lektioner för elever på högstadiet till 25 år. Körsång högstadiet till 25 år.

Teater:
Förskoleklass och åk 1
Åk 2 och 3
Mellanstadiet
Högstadiet och gymnasiet

Övriga kurser:
Vi kan erbjuda korta kurser på fyra eller åtta gånger efter behov och antal anmälda. Du får gärna komma med egna förslag på vad ni skulle vilja göra. Det skulle kunna vara DJ, cirkus, film, flashmob, foto, graffiti, koreografi, kreativt skrivande, ljudteknik, musikteori, rytmik, singer/songwriter, skivinspelning etc.

Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan, gymnasiet och den kreativa aktivitets- och mötesplatsen samt även  med andra kulturskolor och institutioner i länet, t.ex. i form av konsert- och lägerverksamhet.

Det finns också möjligheter för kulturskolans ungdomar att söka till länskören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).

Skriv ut: