SFI - svenska för invandrare

Varje år får Arvidsjaurs kommun ett antal nya invånare med utländskt ursprung. Dessa personer väljer av olika anledningar att bosätta sig här.
Oftast är skälet att man har en anhörig (partner) på orten.


2007 tecknade kommunen ett avtal med migrationsverket om mottagning av flyktingar. Detta har inneburit en markant ökning av människor från andra länder i kommunen.

 

Sandbackaskolan ansvarar för att dessa personer får grundläggande undervisning i svenska. Utbildningen går under beteckningen undervisning i svenska för invandrare (SFI). För närvarande är det tre lärare som är verksamma inom denna undervisning. Sfi-utbildningen är uppdelad i tre olika studievägar, varav varje studieväg innehåller två kurser. Utöver detta har det att under läsåret 08/09 startas upp en separat utbildning för ungdomar i gymnasial ålder som skall ge eleven en bred studieförberedande utbildning.

 

För inskrivning på SFI kontakta ansvariga rektorer Nils Åke Asplund tel 0960-156 74  eller Lars Håkan Andersson 0960-156 01

Skriv ut: