Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för förskola,grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Bernt Vikström (s)
Mats Åhman (s)   Naemi Forsgren (s)
Tycko Johansson (s)   Patrik Åman (s)
Markus Davidsson (s)   Tomas Jakobsson (v)
Anna Svensson (v)   Åsa Ögren (v)
Lennart Wigenstam (c)   Imam Kaya (c)
Jerry M Johansson (c)       Samuel Wigenstam (c)
Pernilla Granberg (c)   Lisbeth Arvidsson (c)
Jens Eliasson (l)   Ann Björklund (m)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Jens Eliasson (l)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)     Mats Åhman (s)
 Jens Eliasson (l)    Anna Svensson (v)
 Pernilla Granberg (c)    Lennart Wigenstam (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
 Jens Eliasson (l)      

 

 

 

Skriv ut: