Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för förskola,grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

För att kunna leva upp till dessa skyldigheter finns kommunens skolplan som talar om på vilket sätt kommunen tänker sig uppnå de nationella målen. Skolplanens innehåll beslutas av kommunfullmäktige och är ett politiskt styrinstrument.

 

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Britt-Inger Hedman (v)   Tycko Johansson (s)
Kristina Taimi (s)   Vakant (s)
Anneli Jorsell (s)   Vakant (s)
Mats Åhman (s)   Maria Hedberg (v)
Helen Danielsson (v)   Anna Svensson (v)
Lennart Wigenstam (c)   Imam Kaya (c)
Jerry M Johansson (c)       Samuel Wigenstam (c)
Pernilla Granberg (c)   Lisbeth Arvidsson (c)
Carl-Johan Olofsson (fp)   Ann Björklund (m)
         
Ordförande        
Britt-Inger Hedman (v)      
         
Vice ordförande        
Kristina Taimi (s)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Britt-Inger Hedman (v)    Anneli Jorsell (s)
 Kristina Taimi (s)    Helen Danielsson (v)
 Pernilla Granberg (c)    Lennart Wigenstam (c)
         
Ordförande        
 Britt-Inger Hedman (v)      
         
Vice ordförande             
 Kristina Taimi (s)      

 

 

 

Skriv ut: