Efter gymnasiet

Utbildningen vid Barn- och fritidsprogrammet ger kunskaper som motsvarar yrkeskraven för verksamhet inom barn- och skolbarnsomsorg (barnskötare/elevassistent) samt fritidsverksamheter av olika slag. Efter slutförda studier vid programmet är man anställningsbar inom den valda yrkesutgången.

 

Vill man fortsätta på högskola/universitet kan man använda sina valbara kurser och individuella val för att skaffa sig behörighet för fortsatta studier. Detta ryms inom ramen för din studieplan på BF.

Skriv ut: