Efter gymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet ger möjlighet att arbeta inom hälso- och sjukvård eller social omsorg. 

 

Inom hälso- och sjukvård kan man exempelvis söka jobb som undersköterska eller skötare på vårdavdelningar med medicinsk, kirurgisk eller psykiatrisk vård, omvårdnad av äldre långtidssjuka eller på vårdcentraler, mottagningar och olika specialavdelningar.

Inom social omsorg kan arbetet handla om att vara hemma hos funktionshindrade, sjuka och äldre människor med behov av omvårdnad, psykiskt utvecklingsstörda och missbrukare.   

Programmet ger också grundläggande behörighet till fortsatta studier. För att även uppnå den särskilda behörigheten som vissa utbildningar på högskolan kräver kan man behöva komplettera med någon eller några kurser, något man ofta kan göra under gymnasietiden.   

 

Skriv ut: