Upphandling

Arvidsjaurs kommun köper varor och tjänster för ca 110 miljoner kronor/år

Kommunens upphandlare samordnar och gör upphandlingar för kommunen och de kommunala bolagen.

Kontakperson för upphandlingar är


Sara E Nordström tfn 0960-165 56

Upphandlare

Sara Nordström

Upphandlare

Telefon: 0960-165 56
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: