Tillståndsfrågor


Här är en sammanfattning av Socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd.


Grundkrav för den som söker serveringstillstånd 

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar socialnämnden ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
 • En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
  Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.
 • Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen.

   

Grundkrav på serveringsstället  

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos bygg- och miljökontoret
 • Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen. 
 • Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 02.00.
 • Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

   

Serveringstillståndets giltighet

 • Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.
 • Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas.
 • Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.
 • Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Det betyder att om du som har serveringtillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör, tex går i konkurs, så slutar tillståndet att gälla.

   

När behöver man inte ha ett serveringstillstånd?

 • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

 

Här hittar du riktlinjerna i sin helhet. 

 

Avgiftssystem
Ansökningsavgifter
Nyansökningar 8000 kr
Ägarbyte 7000 kr
Utvidgade tillstånd 3000 kr
Utökade serveringstider 3000 kr
Tillfälliga tillstånd / allmänheten 4000 kr
Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap 1000 kr
Trafikservering 1000 kr

Årlig tillsynsavgift tas ut av den som har serveringstillstånd. Avgiften baseras på hur stor alkoholföräljning man har.

Här finns avgifterna i sin helhet.

Folköl
För att få sälja öl skall butiken vara godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § tredje stycket Livsmedelslagen samt att butiken har ett brett sortiment av matvaror. Godkännande av livsmedelslokal ges av Miljö- och byggkontoret.
Med försäljning av öl avses detaljhandel med öl och servering av öl.

Chef för Individ  och familjeomsorg ansvarar för handläggningen och tillsyn av folkölsärenden.
Socialnämnden beslutar om eventuella ingripanden och sanktioner enligt alkohollagen.
Anmälan om försäljning av folköl skall göras till Socialkontoret.
En årlig tillsynsavgift på f.n. 500:- tas ut.

Blanketter
Blanketter för dig som vill ansöka om serveringstillstånd eller göra anmälan om serveringsansvarig eller ölförsäljning hittar du under rubriken "Blanketter"

Här finns mera information om alkohollagen

Checklista för  handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om permanent serveringstillstånd

Skriv ut: