Vad är bostadsanpassning?

En människa kan genom skada eller sjukdom ha en funktionsnedsättning. Nedsättningen kan i en bostad som inte fungerar leda till ett funktionshinder. Grundtanken är att det är bostaden det är fel på om den inte fungerar för personen och att man därmed kan göra en bostadsanpassning.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor ska kunna bo kvar, så vanligt och så självständigt som möjligt samt att möjliggöra sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i hemmet.

 

 

 

Skriv ut: