Markpriser

Villatomter

Arvidsjaurs kommun har i dagsläget flera tomter som är till försäljning. 

 

Arvidsjaurs samhälle

Priset för för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i centralorten är 76 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning. Priset för år 2021 är 76 kr/kvm.

 

Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk

Priset för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens större byar Abborrträsk, Glommersträsk och Moskosel är 54 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning. Priset för år 2021 är 54 kr/kvm.

 

Övriga byar

Priset för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens mindre byar och övriga ytterområden är 33 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning. Priset för år 2021 är 33 kr/kvm.

 

Mer information

Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. Planavgift ingår också i priset vid försäljning av kommunala villatomter.

Köparen står för kostnaden för lagfart. Vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om tomten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen.

 

Industrimark

Priset för industrimark i Arvidsjaurs kommun är 32 kronor per kvm med årlig indexuppräkning. Priset för år 2021 är 32 kr per kvadratmeter. Erforderliga justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till
tomtens läge och beskaffenhet. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättningen
och lagfart. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av industrimark är kostnader
för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om marken ligger inom
verksamhetsområde för vatten- och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, vilka
bekostas av köparen.

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: