Enskilt avlopp


I delar av kommunen saknas kommunalt avlopp. Där behöver du själv ordna en godkänd avloppsanläggning. 

Myndighetsnämnden i Arvidsjaur har antagit riktlinjer för enskilda avlopp. I dessa finns också utpekat inom vilka områden som krav på hög skyddsnivå kan ställas.

Här finns bl.a. information för dig som:

  • vill inrätta en ny eller förbättra en befintlig avloppsanordning
  • vill veta vilka krav som ställs på enskilda avlopp i Arvidsjaurs kommun
  • vill veta ärendegången vid en ansökan eller anmälan
  • vill veta vad det kostar att få ett avloppstillstånd
Emmy Holmqvist

Emmy Holmqvist

Miljöinspektör

Telefon: 0960-155 14
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nicolina Ioannou

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 34
Mobil: 070-600 95 86
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: