Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. På den här sidan kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

 

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
  • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter) 
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll (se nedan)
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen
  • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

 

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla: 

Mängden koldioxidekvivalenterLäckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

 

Regler för inrapportering

Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska rapportera in det till miljökontoret. Rapporter för året ska vara miljökontoret tillhanda senast den 31 mars påföljande år. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen sker i tid.

 

Skicka in rapport via post eller e-post

Rapporten kan skickas in via post eller epost till Miljökontoret, Storgatan 13, 933 81 Arvidsjaur eller via e-postadress:  mbhn@arvidsjaur.se

Skriv ut: