Framtida försvaret

2008-11-12 11:38

Regeringen har idag bett Försvarsmakten att senast den 30 januari 2009 inkomma med underlag för insatsorganisationens utformning till år 2014. Utgångspunkten är att användbarheten här och nu ska öka och att alla förband i insatsorganisationen ska vara användbara.

Läs mer här om planeringsanvisningarna till det framtida försvaret!


Skriv ut: