Försvarsmakten överlämnade underlag för framtidens försvar, till regeringen.

2009-01-30 13:34


 Överbefälhavaren Håkan Syrén och kommnalrådet Jerry Johansson, träffades vid ett tidigare besök på Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg
Överbefälhavaren Håkan Syrén och kommnalrådet Jerry Johansson, träffades vid ett tidigare besök på Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg

FM (Försvarsmakten) gav regeringen i dag ett underlag, med en målbild för insatsorganisationen 2014:
-Där kan vi konstatera det FM sagt tidigare om flytt av AJB (Jägarbataljonen) till annan ort, i det fallet Kvarn, inte var realistiskt, säger Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson. Underlaget från Försvarsmakten ska ligga till grund för regeringens arbete med att skapa en proposition om en ny försvarspolitisk inriktning.

-Skrivningen går i dagsläget tyda som att AJB är kvar i Arvidsjaur. OCh att de får chansen att utvecklas enligt den plan som FM tidigare skrivit, säger Johansson och fortsätter:

-Nu är det viktigt att regeringen sätter ner foten, så att ITÖ (Internationellt- test och övningscenter) och CTÖ (Civilt- test och övningscenter) kommer igång. Det skulle stärka AJB:s och FMVE:s (Försvarsmaktens Vinterenhets) verksamheter i Arvidsjaur. Inför framtida utmaningar.

Propositionen lämnas till riksdagen senare i vår.


Läs mer på Försvarsmaktens egen hemsida


Skriv ut: