Holländsk skyddsstyrka övade i Arvidsjaur

2009-01-23 08:35

Den här vintern kommer 600 personer från olika länder att träna med Försvarsmaktens Vinterenhet (FMVE).

Holländska officerare tränar med helikopter i Arvidsjaur. Photo Kent Norberg
Holländska officerare tränar med helikopter.

Sex Holländska officerare har just avslutat en förstegutbildning vid Jägarbatajonen i Avidsjaur:
-De kommer tillbaka om några veckor med en holländsk närskyddspluton, för skydd av attackhelikoptrar, och kan bistå i undervisningen av grundläggande vinterkunskaper, säger major Erik Falck.

Under vintern kommer FMVE att vinterutbilda totalt 600 personer i Arvidsjaurs subarktiska miljö.

Säkerhetsgenomgång. Foto Kent Norberg
Säkerhetsgenomgång. Super Puma. Helikoptern bärs upp via stora skidliknande landningsställ.

Snön yr när helikopterna ska landa.
Snön yr när helikoptern ska landa.

Dagen för helikopterövning, med officerare från Holland, bjöd på knepigt flygväder och risk för nedisning:
-Vi fick flyga lågt, under molnen, hela vägen från F 21 i Luleå, sa flygingenjören löjtnant Mats Westermark.

Super puma
Super puma.

Slit och släp.
All utrustning ska lastas så snabbt och effektivt som möjligt, vilket föranleder en del svettdroppar...

Övningen gick ut på att lära officerarna i- och urlastning samt luftlandsättning med helikopter i vintermiljö. Dessutom skulle de rekognosera en bra landningsyta lämplig för minst en helikopter.

Ilastning i superpuman. Foto Kent Norberg

-Det är även bra för oss med sådana här samövningar, sa Mats Westermark och berättade vidare att F 21 just nu håller på att modifiera om några Superpuma helikoptrar för trupptransporter:
-Det blir samma maskintyp som nu används i Afganistan.

Vy ner mot Norrlands Dragoner. Foto Kent Norberg
Vy ner mot Norrlands Dragoner (k4).


Helikoptertransport. Foto Kent Norberg
Transport ut i vildmarken.

Gäddtjärnen och vidare ut i vildmarken... Foto Kent Norberg
Gäddtjärnen och vidare ut i vildmarken...

Efter att holländarna lastat, lastat ur och landsatts ute i terrängen återvände helikoptrarna till basen på F21.
Officerarna upprättade bas i skogen. Efter tre nätter ute avslutades övningen med stridsskjutning:
-Sedan avrustar de och vi arrangerar slutligen en avskedsmiddag på mässen med diplomutdelning för genomförs kurs, sa Erik Falck, FMVE. 

 


Skriv ut: