Artikelserie om samlokalisering på "K4", del 4

2009-02-06 15:38

I det som tidigare var K4 regemente, med endast en arbetsgivare, finns numer en rad olika verksamheter samlokaliserade. I några artiklar gör kommunens webbredaktion nedslag på de olika arbetsplatserna - lokaliserade inom samma grindar. 

Läs tidigare artiklar i serien:

Lokalbeskrivning med lite historik, AJB, FMVE, AF Kundtjänst

Markverkstad avdelning Arvidsjaur

Förrådsavdelning ArvidsjaurSamlokaliserade:

Fortifikationsverket FE Arvidsjaur och Servicecenter Fortifikationsverket


Fortifikationsverkets lokaler i Arvidsjsaur.
Entré till Fortifikationsverkets två verksamheter i Arvidsjaur: Fastighetsenhet och Servicecenter.

 

Fortifikationsverket ("Fortverket").
Placering: I hästens haka.


Leif Gustafsson är chef för FE Arvidsjaur (fastighetsenhet).
I Arvidsjaur har enhetskontoret en stab på tre personer.
 Leif Gustafsson, chef Fortifikationsverket FE Arvidsjaur. Foto privat.
Till det kommer driftsfolk med 18 personer, varav 8 i Arvidsjaur och 10 i Vidsel:
-Vi förvaltar och sköter driften i alla byggnader och anläggningar. Från Vidselbasen i norr, med tillhörande prov-och skjutfältsområde samt resterande del av inlandet, ned till gränsen mot Jämtland, säger Leif Gustafsson (bilden till höger).
 

Fortifikationsverket.
Gemensamt konferensrum mellan Fortifikationsverkets och Servicecentrets kontorlokaler. På bilden är det Fortifikationsverkets fastighetsgrupp som sitter i arbetsplatsträff/driftmöte. Från vänster: Rolf Risberg, Anders Sjödin, Jonas Nilsson, Mikael Karp, Ola Möller och fastighetsgruppchef Conny Eriksson.

Fastighetsgruppen har sina driftlokaler i byggnad 13. Samma byggnad som Förrådsavdelning Arvidsjaur har sina lokaler. 

Aurore Norberg och Mats Lundberg jobbar vid Fortifikationsverkets kontor i Arvidsjaur.
Stab. Aurore Norberg, administratör och Mats Lundberg, fastighetsingenjör, tillhör FE-staben. På bilden syns de i Fortifikationsverket samlingsrum. På samma plats huserade tidigare K4:s inre utbildningskontor, fotolabb och säkerhetsradio.

Fastighetsingenjör Mats Lundberg, jobbar vid Fortifikationsverkets stabskontor i Arvidsjaur. Han ser positivt på samlokaliseringen:
-Det är en spännande utveckling med samlokaliseringarna här på gamla K4" säger Mats, som även lovordar de ombyggda moderna lokalerna.
 

I fjol invigde Fortifikationsverket en ny verksamhet: ServicecenterMaria Larsson, chef Servicecenter Fortifikationsverket Arvidsjaur. Foto Kent Norberg
Maria Larsson, är chef vid Servicecenter Fortifikationsverket Arvidsjaur.

Fortifikationsverket Servicecenter" finns i K4:s tidigare "Eldledningssal": 
-Allt är ombyggt och vi har åtta anställda vid vårt kontor, säger Maria Larsson, chef vid Servicecenter Fortifikationsverket Arvidsjaur.

Hon tycker att samlokaliseringen med Norrlands Dragoner, Arbetsförmedlingen kundtjänst, Kriminalvården med flera fungerar bra:
-Dessutom är ett det ett bra nyttjande av statens lokaler.
 
Servicenters uppgifter är: Telefonväxel för Fortifikationsverkets hela verksamhet i Sverige, övrig telefoni samt felanmälan från kund på byggnader och fastigheter, IT-helpdesk och resebokningr.

Hanna Hallnor jobbar vid Fortifikationsverkets Servicecenter i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Hanna Hallnor jobbar vid Fortifikationsverkets Servicecenter i Arvidsjaur. 

Chefen för Fortifikationsverkets fastighetsenhet Arvidsjaur, Leif Gustafsson, anser att det är positivt att ha Servicecenter placerad i Arvidsjaur:
-Det är en stor tillgång! Sedan 2007 har vi dessutom lyckats lokalisera Arbetsförmedlinges kundtjänst och en enhet från Kriminalvården till huvudbyggnaden på K4-området. Detta är vi extra stolta över, då det bland statliga myndigheter är ett prioriterat uppdrag att söka möjliga lösningar till samlokaliseringar.

Leif säger vidare att Fortifikationsverket haft god hjälp av Armens Jägarbataljon och I 19:
-De har hjälpt till att frigöra ytor, vilket gjort möjliggjort etableringar och samlokaliseringar.

FE Arvidsjaurs:s förhoppning är att inom den närmaste framtiden få bygga om en av skjutbanorna, med ändrad skjutriktning. Detta för att minska bullret i samhället:
-En förhoppning vi har är även att bygga om kulfången till så kallade miljökulfång. Det skulle underlätta omhändertagandet av metallskrot och metallrester som fastnar i kulfånget, säger Leif Gustafsson avslutningsvis.Fakta om Fortifikationsverket:

  • En av Sveriges största fastighetsägare.
  • Experter på skyddsteknik. "Vissa av våra fastigheter är byggda för att kunna stå emot alla typer av vapenverkan och angrepp av andra slag". 
  • Försvarsmakten är största kunden.
  • Kompetensen efterfrågas allt mer i det civila samhället.
  • Internationellt samarbete. Tjänsteexport som växer sig allt starkare. Ssamarbetspartners finns i Kina, Indien och USA. Även nära samarbete grannländerna i Norden.
  • I fastighetsbeståndet ingår alla typer av lokaler, anläggningar och mark som försvaret och även det civila samhället behöver i både krig och fred. Totalt rör det sig om cirka 3,3 miljoner kvadratmeter lokaler, 8 000 byggnader, 7 700 befästningar, 11 flygfält och 380 000 hektar mark inklusive 100 000 hektar skog. Broar och hamnar med mera. Källa: www.fortv.se
Skriv ut: