Informatörer i Bryssel, artikeln nr 6

2009-11-09 06:01


Tidigare artiklar: Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5

North Sweden European office

Inge Andersson. Foto Kent Norberg.
Inge Andersson chef för North Sweden European Office – Norr- och Västerbottens direktlänk till Bryssel.

Inge Andersson är chef för North Sweden European office – Norr- och Västerbottens direktlänk till Bryssel:
-Verksamheten har bedrivits sedan 1997. Vi har tre anställda och för tillfället även två praktikanter, sa Inge.


North Sweden har även kontor i Luleå och Umeå.
Uppdraget är att tillsammans med regionernas företag, akademi och offentlig verksamhet skapa förutsättningar för att dessa ska kunna verka på EU-arenan. Projektet pågår i femårsperioder, men nystart 2009-01-01.

Huvudmännen för North Sweden är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Företagarna samt Handelskamrarna.

De två huvudsakliga uppgifterna för kontoret i Bryssel är intressebevakning och programbevakning. Beträffande intressebevakning så är det bra att ha nätverk för att hitta tjänstemännen som sitter och skriver på nya lagförslag. Det är bra att vara med redan från början för att kunna påverka det slutliga förslaget.

Beträffande programbevakning så är det bra att ha någon som håller reda på de olika programmen som finns inom EU.
Enligt Inge Andersson är det inga problem att få tag på information. Allt är lättillgängligt. Lobbying är dock en mycket viktig del i arbetet som kontoret har.

Gata i centrum av Bryssel. Foto Kent Norberg. 
Boulevard Adolphe Max i Bryssel.

Huvudmännen har fastställt fokusområden och de är: Regionalpolitik, gränssamarbete, transportpolitik, näringsliv, Fou, miljö, energi och klimat. Intresset för gränssamarbetsfrågor och området miljö, energi och klimat har ökat inom EU.

North Sweden-kontoret i Bryssel samarbetar med flera andra regioners kontor, ofta de som ligger perifert eftersom man har mer gemensamma frågor med dem än med befolkningstäta regioner.

Just nu pågår arbetet med att se över EU:s budget för 2014 och framåt. Från North Sweden lyfter man fram transportfrågor, exempelvis Bottniska korridoren där Norrbottniabanan ingår. Där finns samarbete med Norge och Finland och i frågan ingår även hur man ska bygga transportstråk till tredje land exempelvis Ryssland. Enligt Inge Andersson så vet man att EU tycker detta är viktiga frågor. Det gäller dock att även svenska regeringen lyfter fram samma frågor för att få genomslag.

Informatörer utanför North Swedens kontor i Bryssel.
Informatörer utanför North Swedens kontor i Bryssel

Inge Andersson ser stora möjligheter för svensk teknik och innovation att slå igenom i EU. Ett exempel är fjärrvärme som är en nordisk företeelse och inte existerar på kontinenten. Andra exempel är vattenrening eller byte till 2- eller 3-glasfönster samt isolering av hus. Där kan framförallt norra Sverige, via sina företag står modell för olika lösningar.

Efter Inge Andersson pratade Anne Graaf om kontorets kommunikation. Det sker via tidskriften Go North men också genom direktkommunikation, hemsidan, nyhetsbrev. I november startar dialoggruppen. Till den ska varje huvudman ”peka ut” ett namn i sin organisation som ska se till att information från North Sweden-kontoret når ut till alla inom respektive verksamhet.

Park vid North Sweden European office, Bryssel. Informationschef Lars Tyskling, Norrbottens läns landsting. Foto Kent Norberg.
Park vid North Sweden European office, Bryssel. Informationschef Lars Tyskling, Norrbottens läns landsting, tar en nypa frisk luft. Foto Kent Norberg.

Både Inge Andersson och Anne Graaf sa att det är svårt att nå ut med information till huvudmännen i Sverige.
Vid tangenterna: Aina Bleikvassli, Ö-torneå och Anita Lundström, Haparanda
Foto: Kent Norberg, Arvidsjaur.

 


Skriv ut: