Leveransavbrott i fjärrvärmen tisdag!

2011-10-10 16:10Driftschef Anders Åman, aviserar om akut uppkommet reparationsarbete i delar av fjärrvärmenätet, tisdag.

Delar av fjärrvärmenätet kommar att stängas av för ett aktut uppkommet reparationsarbete.
Arbetet sker tisdag 11 oktober klockan 08.00 och beräknas pågå hela dagen.

Parallellt med det akuta stoppet tidigareläggs och utförs planerade arbeten inom samma områden. Detta för att utsätta våra fjärrvärmekunderför minsta möjliga besvär. 

Avbrottet berör bland annat boende på: Nygatan, västlundavägen, Garvaregatan, Östra Strandvägen, Bergstedsgatan, Skomakargatan, Karl-Gustavsgatan, Storgatan med flera.

Fjärrvärmeleveransen återupptas när arbetet är slutfört. Fjärrvärmeledningarna ska betraktas som trycksatta hela avbrottstiden om inte annat meddelats.

-Vi ber om överinseende med de eventuella problem detta kan komma att medföra, säger Anders Åman, driftchef.

Vid frågor, var vänliga kontakta oss på telefon 0960-15710.

Mvh Arvidsjaurs Energi


Skriv ut: