Har du hög halt av radon i ditt hus?

2011-10-19 11:29


Hälso- och miljöinspektör Annika Lidström mäter gärna upp eventuell radonhalt i din fastighet. Arkivfoto Kent Norberg.
Hälso- och miljöinspektör Annika Lidström mäter gärna upp eventuell radonhalt i din fastighet. Arkivfoto Kent Norberg. 

Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer som orsakats av för höga halter radongas i inomhusluften:
-Alla fastighetsägare bör kolla upp detta. Kontakta mig så kommer vi och mäter halten i ditt hus, säger Annika Lidström, miljö- och hälsoskydd, Arvidsjaurs kommun.


Enligt Annika är det inte särskilt vanligt med höga halter radongas i hemmen:
-Men å´ andra sidan är det inte så många fastigheter som blir uppmätta heller...

Mätningen går till så att Annika placerar ut två mätdosor i två olika rum. Dessa får vara där i två månader, vartefter fastighetsägaren får ett svar.

Radon i inomhusluften kommer från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Den luft som kommer från marken har alltid hög radonhalt, även om den kan vara varierande i olika områden. Då lufttrycket i husen nästan alltid är lägre än utomhus kan radonhaltig luft sugas in. I byggnadsmaterialet blåbetong, främst använd i hus mellan 1930 och 1978, finns radon.

Kontakta miljö- och hälsoinspektör Annika Lidström via telefon: 0960-155 14
Epost: annika.lidstrom@arvidsjaur.se

  


Skriv ut: