Allmänhetens varnas inför "provningsverksamhet" RFN

2012-02-28 10:24


Varning förallmänheten när RFN ska provskjuta!
Större karta i pdf 

Under perioden 2012-03-02 kl 07:00 – 2012-03-13 kl 18:00 kommer FMV att genomföra provverksamhet under maximalt 1 dag. Under ovanstående tid äger obehöriga ej tillträde till området enligt karta nedan.Försvarets Materielverk (FMV) ordinarie provområde är ett permanent riskområde/militärt skyddsobjekt dit obehöriga aldrig äger tillträde.

FMV har även rätt att tillfälligt utöka sitt ordinarie provområde inom vissa ramar. Även det utökade området blir vid dessa tillfällen riskområde/militärt skyddsobjekt med samma tillträdesförbud som det ordinarie provområdet. En sådan utökning kommer nu att ske.

Det tillfälligt utökade provområdet/militära skyddsobjektet (markerat med röd ram på kartan nedan) ansluter till FMV ordinarie provområde i nordvästlig riktning. Området är beläget mellan sjöarna Vuolvojaure, Arvas och Karats.

Så snart provningsverksamheten är genomförd kommer det tillfälligt utökade provområdet att upphöra varpå allmänheten återigen äger tillträde. På följande telefonnummer finns information om tillträde är tillåtet eller ej: 070-206 0839

För eventuella övriga frågor hänvisas till telefonnummer: 070-316 8292
FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra.


Skriv ut: