Riksdagsledamoten Maria Stenberg besökte Arvidsjaurs flygplats:

2012-02-20 07:00


Arvidsjarus flygplats styrelseordförande, Tom lundberg, berättar fakta om flygplatsens utveckling. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs flygplats styrelseordförande, Tom Lundberg, berättar fakta om flygplatsens utveckling för Maria Stenberg, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet. Foto Kent Norberg.

Riksdagsledamoten Maria Stenberg gästade Arvidsjaur, på inbjudan av kommunalrådet:
-Jag tackde ja, eftersom det är bra att hålla sig uppdaterad om vad som händer i kommunen, sa Maria som bland annat besökte flygplatsen. 


På flygplatsen uppdaterades hon om den av riksdagen beslutade avregleringen av flygledartjänster, där Arvidsjaur investerat för att kunna driva verksamheten i egen regi. Men för närvarande pågår ett överklagandeförfarande mellan myndigheter, där Luftfartsverket är den klagande myndigheten.

I det rådande systemet kostar en flygledare 1,3 miljoner kronor, för 10 månader:
-Vi kan sköta det själva, och spara en miljon, per flygledare, sa Tom Lundberg, styrelseordförande i flygplatsbolaget.

 Maria tittar på fotograier av tidigare flygelevers examensklasser.
På en av väggarna, i flygskolans lokaler, hänger fotografier från tidigare avgångsklasser. På bilden syns även: Ralf Lundberg flygplats-vd, Tycko Johansson, Kenneth Eklund och Maria Stenberg.  

50 000 resenärer flyger årligen via Arvidsjaur. Maria undrade om flygplatsen nått kulmen, eller om den går att utveckla ytterligare? Ralf Lundberg (vd) berättade att verksamheten åter tagit rejäl fart, efter den globala ekonomiska dippen, och att det ser "jättebra" ut:
-Flygplatsen kan växa ännu mer. Vi är navet i testregionen, så det är till stor del avhängigt på deras utveckling. Och den verksamheten ser ju ut att öka...

Just den här måndagen passerade 800 resenärer Arvidsjaurs flygplats.

Arvidsjaurs flygplats, en vanligt måndag. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs flygplats, en vanlig måndag, 13 februari 2012.

Avgångshallen i Arvidsajurs flygplatsbyggnad. Foto Kent Norberg.
Avgångshallen i Arvidsjarus flygplats, en vanlig måndag, 13 februari 2012.
Väntande bussar vid Arvidsjarus flygplats. Foto  Kent Norberg.
Väntande bussar vid Arvidsjaurs flygplats, en vanlig måndag, 13 februari 2012. 

Europas största gymnasiala flygskola finns i Arvidsjaur. 
Nästa år tas dock sista kullen med elever in till utbildningen. Därefter är det Yrkeshögskolan som ska avgöra var i landet fortsatt utbildning ska ske.

Kommunalrådet Jerry Johansson pratade med Maria Stenberg.
Rundabordetdiskussion: Tycko Johansson, Maria Stenberg, Tom Lundberg, Kenneth Eklund, Ralf Lundberg och Jerry Johansson, kommunalråd i Arvidsjaur: "Det är väldigt viktigt att Arvidsjaur lyckas vinna upphandlingen av den nya yrkesskoleutbildningen" sa Jerry.  

Om det blir en, två eller till och med tre utbildningsplatser återstår att se i höst (start först mars/april 2013):
-Vi har ett nästintill obegränsat luftutrymme, 14 flygmaskiner, hangarer, toppmoderna lokaler och är rustade till tänderna för kunna svara upp till alla krav! säger Tom Lundberg.

Elever vid Flygskolan i Arvidsjaur. Foto Kent Norbeg.Mattias Walkiapää, utbildade sig vid flygskolegymnasiet i Arvidsjaur. I dag flyger han för Noweigan, över hela världen. Foto Kent Norberg.
Elever vid Flygskolan i Arvidsjaur. Th: Mattias Walkiapää utbildade sig i Arvidsjaur. I dag flyger han åt Norweigan. Foto Kent Norberg.

Tom ser pilotutbildningen som "nyckeln" till att kunna bli en nod i hela EU - för all flygrelaterad utbildning, inte minst ramp/räddning:
-Vi har både utrymme och kompetens för det.


Maria Stenberg, guidades i flygskolans lokaler i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Totalt förfogar Arvidsjaurs flygplats över 3500 kvadratmeter lokaler.

Riksdagsledamoten, tillika ledamoten i Arbetsmarknadsutskottet, Maria Stenberg var imponerad:
-Jag kan inte säga annat än att Arvidsjaur verkar vara ett självklart val för flygskoleverksamhet. Om inte, måste kriterierna baseras på annat än luftutrymme, utrustning och kompetens... sa Maria.

Maria besökte även LTI (Lundbergs Träindustri) och pratade skogs- och träindustrifrågor.


 


Skriv ut: