Allmänheten varnas för utökad "provningsverksamhet"

2012-06-20 09:47Försvarets Materielverk (FMV) ordinarie provområde är ett permanent riskområde/militärt skyddsobjekt dit obehöriga aldrig äger tillträde.

FMV har även rätt att tillfälligt utöka sitt ordinarie provområde inom vissa ramar. Även det utökade området blir vid dessa tillfällen riskområde/militärt skyddsobjekt med samma tillträdesförbud som det ordinarie provområdet.

En sådan utökning kommer nu att ske.

Under perioden 2012-06-28 kl 07:00 – 2012-07-05 kl 22:00 kommer FMV att genomföra provverksamhet under maximalt 1 dag. Under ovanstående tid äger ej obehöriga tillträde till området. Enligt karta

(länk till karta i pdf).Det tillfälligt utökade provområdet/militära skyddsobjektet (markerat med rött på kartan nedan) ansluter till FMV ordinarie provområde i sydlig riktning och är beläget NO sjön Kuollejaur samt N om sjön Lill-Varjisträsk

Upplysningar

Så snart provningsverksamheten är genomförd kommer det tillfälligt utökade provområdet att upphöra varpå allmänheten återigen äger tillträde. På följande telefonnummer finns information om tillträde är tillåtet eller ej: 070-206 08 39
För eventuella övriga frågor hänvisas till telefonnummer: 076-107 72 13
FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra.

 


Skriv ut: