Bättre service för fyrbenta vänner!

2012-06-21 11:53


Antalet hundlatriner i Arvidsjaurs samhälle har utökas.

Tätheten mellan latrinerna har nämligen varit för stort:
- Vi har noterat att en del latriner snabbt blivit överfulla. Det har helt enkelt funnits en del vita fläckar på kartan. Dessutom har det inkommit önskemål om att kommunen ska placera ut fler hundlatriner, säger Per Nilsson, avfallschef, som tagit fasta på problemet.

Exempelvis har det utplacerats ytterligare några hundlatriner längs gång- och cykelvägen, vid Järnvägsgatan. En annan vit fläck var gångvägen mellan ishallen och fotbollsplanen samt området vid västra infarten av samhället. Även där har nya hundlatriner monterats.

- Det här är ett led i att förbättra servicen och göra ett trevligare samhälle. Närmare hösten kommer ytterligare förbättringar, säger Per.


Gå till sida med karta på alla hundlatriner!


Skriv ut: