Resultat av medborgardialogen om Skogen!

2012-03-30 14:38

 
Kvarteret Skogen. Foto Kent Norberg.

Kommunen har tagit emot 449 enkätsvar plus en del andra inlägg som inte kommit i enkätform. Varje fråga har dessutom fått i genomsnitt 109 kommentarer!Analysen i sin helhet "Slutrapport kvarteret Skogen" finns att ladda ner på webbsidan "Skogen".  Resultatet har nyligen presenterats för kommunstyrelsen.

Länk till sidan om kvarteret Skogen


Skriv ut: