Kraftsamlings "Tillväxtråd" nådde Arvidsjaur

2014-04-07 18:07

Landstingsråd Kent Ögren hälsade välkommen till träffen med Kraftsamlings "Tillväxtråd
Landstingsråd Kent Ögren hälsade välkommen till träffen med Kraftsamlings "Tillväxtråd", som nu är ute på en roadshow i länets kommuner för att prata om framtidsbilder. Foto Kent Norberg.

 

Kraftsamling, är en bred insamling av värdefulla tankar och idéer, för att utveckla Norrbotten:
-Inget annat län har tagit initiativ till samtal på så sådan bredd, sa landstingsråd Kent Ögren när Tillväxtrådet på torsdagen nådde Arvidsjaur.

 

Man kan säga att Tillväxtrådet är ett "utskott" ur Kraftsamlingen, som för närvarande är på roadshow i länet för att i mindre sammanhang diskutera framtidsvisioner.

Bakgrund: Alla som vill att Norrbotten ska växa har varit välkomna att delta i kraftsamlingarna som startade 2011 och pågår till 2015. Landstinget har initierat projektet, men resultatet och innehållet bestäms av engagemanget hos de enskilda människorna, som deltagit och deltar.


Arvidsjaurs tidigare kommunalråd, Jerry Johansson, vid Kraftsamling i Luleå 2012.

Hittills har sex stora konferenser ägt rum, i huvudsak i Luleå. Men även i Kiruna och Haparanda. Vid dessa möten genomfördes rundabordssamtal, vilka sammanställs till framtidsbilder för Norrbotten. Det är sedan Tillväxtrådets uppgift att välja ut vilka förslag från rundabordsamtalen som kraftsamlingsprocessen ska fortsätta att driva, och hur de ska drivas.

Teman som valts ut att jobba med är: Unga, jämställdhet, mångfald och integration. Dessa ses som särskilt viktiga för Norrbottens utveckling.

Gunnel Vidén.

Vid besöket i Arvidsjaur visade kommunikationsanalytiker Gunnel Vidén (bilden t.v), en powerpoint utifrån dessa teman:
-Det går inte att förändra Norrbotten genom vackra reklambilder utan framtidsbilderna måste komma inifrån oss själva och vara äkta!

Kort presentation av "Framtidsbilderna":

Unga: Kraftsamlingens deltagare skickar signaler om att unga människors röster saknas i beslutande sammanhang, och att deras infallsvinklar alltför sällan får höras och synas. Många unga flyttar från Norrbotten och det finns en oro att alltför få flyttar hit. Tröskeln för att komma in i arbetslivet och få en egen bostad är för hög.

  • När det gäller unga behöver länet arbeta attitydförbättrande redan från förskolan för att ökad öppenhet och jämställdhet.

 

Jämställdhet: Röster från Kraftsamlingen säger att det finns begränsade strukturer och normer i Norrbotten. Det hindrar människor att utveckla alla sina förmågor och hela sin kapacitet.

Konkreta områden som ofta uttrycks är:

  • Bristande jämställdhet i fråga om makt och ekonomi
  • Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

 

Mångfald: Det finns i länet ett behov av att bättre ta tillvara alla människors kompetens. Att respektera, skapa trygghet och säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Särskilt lyfter deltagarna i Kraftsamling fram:

  • Ledarskapet och goda exempel är viktiga
  • Individen behöver stå mer i centrum, inte grupptillhörighet och myter
  • Öppenhet, mod och nyfikenhet behöver stärkas
  • Mångfald är värdefullt, lönsamt och nödvändigt

 

Integration: Det är för svårt för inflyttade att få plats på arbetsmarknaden och i det sociala livet. Samhällena är för segregerade. Människors kompetens och förmåga tas inte tillvara, vilket hindrar utveckling såväl personligt som samhälleligt.

Vi behöver öka insikten om:

  • Att integration är ömsesidigt, en tvåvägshandling
  • Att inflyttning är nödvändigt för Norrbotten


Britta Flinkfeldt Jansson. Stina Johansson
Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson och Stina Johansson, projektledare Arvidsjaurs kommun.

Efter presentationen delades deltagarna in i små grupper för att diskutera "framtidsbilderna" för länet, om vardagslivet och om människors samspel. Flera olika exempel från vardagslivet dryftades.
-Självbilden är som en röd tråd genom det hela. En stark självkänsla skapar trygghet och motverkar rädsla för människor och deras företeelser, sa Gunnel Vidén.

   

Att våga säga "hej" till en nyinflyttad, oavsett om personen kommer från länet, övriga landet eller utlandet, kan betyda oerhört mycket:
-Bemötande och att bli accepterad är viktigt om man vill ha inflyttning, konstaterade lokalpolitikern Mats Klockljung från Glommersträsk och fortsatte:
-Om vi hade sådana här samtal i kommunfullmäktige skulle vi komma betydligt längre i vårt arbete, för vår kommun.

Mötesdeltagarna var eniga om att det kan vara nyttigt att se på sig själv med "utifrån-ögon" emellanåt...
-Det är när samhället kommer ner i isberget som det börjar hända saker, sa möteskonferensier Peter Örn.

Anki VinkaArvidsjaurs tillväxtchef Ann-Kristin Vinka (bilden t.h) analyserade mötet:
-Ett samtal på både filosofisk och konkret nivå, som är väldigt ovanligt i en sådan här konstellation.

Landstingsrådet Kent Ögren konstaterade att "länet rör sig mot de mjuka värdena:
-Det har jag märkt efter att ha rest runt i Norrbotten, i den här roadshowen, som varit en fascinerande resa. En röd tråd har varit att vi inte ägnat en endaste sekund till att diskutera elände, utan bara framtidstro!

-Ifall någon forskare om 50 år undrar vad det var som hände när det vände i Norrbotten, kanske en röd tråd leder fram till att Kraftsamling varit en start på en ny era för länet, blev Kents slutord för Tillväxtrådets besök i Arvidsjaur.

Fakta:

  • Kraftsamling - ett unikt medborgarsamtal om Norrbotten
 


Skriv ut: