Samiska språket dokumenteras

2014-12-03 16:47Holly Young, journalist från brittiska The Guardian intervjuar samen Anders Ruuth, Arvidsjaur, samband med renskiljning i trakterna kring Koler. Foto Kent Norberg.
Holly Young, journalist från brittiska The Guardian intervjuar samen Anders Ruuth, Arvidsjaur, i samband med renskiljning i trakterna kring Koler. Foto Kent Norberg.

 

Projektet Viessuoje Mujttuo, är ett samarbete mellan Såhkie Umeå Sameförening, föreningen Álgguogåhtie och det brittiskt baserade bolaget Memrise:
-Vi ligger bakom webbplattformen, där man kan lyssna på fraser på olika språk. Här under renskiljningen spelar vi in korta meningar från den utrotningshotade samiskan, sa Dorothea Gibbs, Memrise, London.


Bilden: Ed Cooke, VD för Memrise och pionjär inom språkutlärning, samen Patrik Lundgren, Arvidsjaur och Dootothea Gibbs, Memries. www.memrise.com


Med sig hade Doroty ett film-/ljudteam från Memrise och språkkorrespondenten Holly Young, från en av världens störta tidningar: The Guardian.

-Meningen med resan är att träffa umesamiska talare för att spela in olika variationer av språket, sa Ed Cooke, VD för Memrise och pionjär inom språkutlärning.Inspelningarna, tillsammans med ordlista och stavningar, sätt ihop till ett nytt gratis läromedel. Det kommer finnas tillgängliga för alla över nätet, att användas gratis över smart telefon, surfplatta och dator:
-Såhkie Umeå Sameförening förvaltar materialet som kommer ägas gemensamt med Álgguogåhtie. Memrise får rätt att använda materialet men äger det inte, sa Oscar Sedholm, projektutvecklare Umeå Sameförening och projektledare Viessuoje Mujttuo.Oscar Sedholm, projektutvecklare Umeå Sameförening och projektledare Viessuoje Mujttuo,Dorothea Gibbs, Memrise, London, Patrik Lundgren, renskötare från Arvidsjaur och Ed Cooke, VD för Memrise. 


 Projektet är ideellt drivet och finansieras till större delen av Umeå 2014. Ett mindre arvode gavs till detalare som avsatte minst en timmer under renskiljningen.
Renarna fångar in och märks med siffror för att underlätta skiljningen senare.

-Vi har gemensamma språkkurser kvällstid för att vidmakthålla samiskan. Det är bra att vårt uråldriga språk uppmärksammas utifrån och bevaras, sa renskötaren Johan Lundgren.Klippen vara endast några sekunder långa. Eller så lång tid som det tog att säga ordet/frasen, inspelat i den naturliga miljön, i renhagen mellan Koler och Storsund. Här är det först Hugo Lundgren som intervjuas och sedan Torkel Fahlgren.


Under lunchpausen, med stekt rensouvas, fick reportern från the Guardian och personalen från Memries, chansen att ställa fler frågor om livet som renskötare.  Foto Kent Norberg.
Skriv ut: