Cold Response – största övningen Försvarsmakten deltar i 2014

2014-03-03 09:41


Pressmeddelande från försvarsmakten:

Planeringen inför Cold Response har pågått en längre tid och de senaste veckorna har bestått av intensiva förberedelser. Under helgen den 8-9 mars kommer större delen av Norrbottens regemente att åka till Nordnorge för att delta i Cold Response 14, den största övning som Försvarsmakten deltar i under året.

 

Cold Response är en norsk Försvarsmaktsövning med inbjudna nationer, både NATO-medlemmar och andra samarbetsparter. Totalt deltar omkring 16 000 soldater från 16 länder varav cirka 1400 soldater från 13 svenska insatsförband. Övningen genomförs 8 till 21 mars i områdena kring Harstad - Narvik - Bardufoss och Tromsö samt till havs och i luften.

Överste Olof Granander vid I 19 är övningsledare för den svenska kontingenten och I 19 har planeringsansvaret för det svenska deltagandet i övningen Cold Response. Dessutom har I 19, genom tredje brigadstaben fått ansvaret att leda den multinationella brigaden, som består av förband från bland annat Sverige, Storbritannien, Kanada, USA, Nederländerna och Norge.

Det är första gången Sverige har ansvaret att leda en multinationell brigad under Cold Response och det ger en unik möjlighet att öva och utveckla svensk brigadförmåga.

-Cold Response är en viktig övning för oss. Vi får öva strid i multinationell miljö, mot en kvalificerad motståndare, under svåra förhållanden och i ett realistiskt scenario, säger överste Lars Karlsson som är chef den multinationella brigaden under övningen.


Skriv ut: