"..finns mycket drivkraft hos Moskosels företagare!"

2015-06-03 16:35

Företagarmöte i Moskosel.
Mötet mellan företagare i Moskosel, Näringslivskontoret (Lars-Erik, tv) och föreningen Företagarna blev välbesökt: Foto Ove Granlund, Företagarna.

 

Tisdag 2 juni träffades företagare i Moskosel, efter ett lokalt initiativ tillsammans med föreningen Företagarna.

 

Mötet var välbesökt då 16 företagare närvarade och fokuserade på företagens villkor, nu och för framtiden. Lars-Erik Hällerstrand, Näringslivskontoret, deltog för att få företagarnas syn på nuläget och vad som förväntas av "kontoret".

Dialogen var till stor del framåtsyftande. Men tidigare händelse med bland annat; skolnedläggning och stängd butik, diskuterades också eftersom det är av stor betydelse för företagens förutsättningar med att rekrytera och behålla personal. Men även för tilltron till byn.

Resultatet av mötet blev att näringslivet i Moskosel själva ska träffas, samt att ett gemensamt möte med Företagarna och Näringslivskontoret planerades till augusti.

-Intressant att så många mötte upp, det tyder på att man bryr sig och tar sitt ansvar för byn! säger Lars-Erik och fortsätter:
-Det finns mycket drivkraft hos många av Moskosels företagare, vilket bådar gott för framtiden om de upplever att de får rätt support från kommunen.

Foto: Ove Granlund, Företagarna.
Text: Lars-Erik Hällerstrand. 


Skriv ut: