Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, trafik och livsmedelsområdet.

E-post till myndighetsnämnden:

mn@arvidsjaur.se

  

Myndighetsnämnd 2023-2026

Ledamöter     Ersättare  
         
Anders Harr
(s)
  Karl-Gustav Lindström
(s)
Bernt Vikström
(s)
  Berit Hemlin
(s)
Christina Löfgren
(s)
  Gunilla Bäckström
(s)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Lars Gustafsson
(c)
Martin Nilsson
(c)
  Gunnar Wigenstam
(c)
         
Ordförande        
Anders Harr
(s)
     
         
Vice ordförande        
Kenneth Bäcklund
(v)
     

 

 

 

 

Skriv ut: