Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktige 

26/2 13.00  
23/4 13.00  
17/6 13.00   
29/10 13.00  
28/11 13.00  
     

Kommunfullmäktiges  mål- och demokratiberedning

   
   
   
   
   
   

 

Kommunstyrelsen

8/1
08.00
12/2
08.00
2/4
08.00
7/5
08.00
4/6
08.00
10/9
08.00
15/10
08.00
12/11
08.00
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet
22/1
08.00
19/3
08.00
24/4
08.00
21/5
08.00
27/8
08.00
1/10
08.00
28/10
08.00
10/12
08.00

 

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet
Barn- och utbildningsnämnden
   
21/1
08.30
18/2 08.30
12/3
08.30
25/3 08.30
8/4
08.30
6/5
08.30
20/5
08.30
16/9
08.30
30/9
08.30 
18/11
08.30
1/12 
08.30

 

Socialnämnden

Utskottet
Socialnämnden
   
21/1
10.00
14/2
09.00
11/3 
10.00
21/3
09.00
8/4
10.00
9/5
09.00
20/5
10.00
12/9
09.00 
30/9
10.00 
14/11 
09.00 
9/12
10.00

 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

Utskottet
Miljö-, bygg och hälso- skyddsnämnden
 
 
30/1
10.00
20/2
13.00
6/3
10.00
27/3
13.00
18/4
10.00
   
5/6
10.00
28/8 13.00
18/9
10.00
6/11 13.00
20/11
10.00
Skriv ut: