Sammanträdesplan 2021

Kommunfullmäktige 

23/2 13.00  
20/4 13.00  
21/6 13.00   
26/10 13.00  
23/11 13.00  
     

Kommunfullmäktiges  mål- och demokratiberedning

 28/1  09.00
 18/2  09.00
 18/3  09.00
 15/4  09.00
 17/6  09.00
 21/10  09.00
18/11 09.00

 

Kommunstyrelsen

9/2
08.00
30/3
08.00
13/4
08.00
5/5
08.00
8/6
08.00
14/9
08.00
12/10
08.00
9/11
08.00
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet
19/1
08.00
16/3
08.00
31/3
08.00
21/4
08.00
27/4
08.00, ev extra
25/5
08.00
1/6
08.00, ev extra
24/8
08.00
28/9
08.00
25/10
08.00
7/12
08.00

 

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet
Barn- och utbildningsnämnden
9/3 08.15
23/3
08.15
3/5
08.15
18/5
08.15
7/9
08.15
28/9
08.15
16/11
08.15
30/11 
08.15

 

Socialnämnden

Utskottet
Socialnämnden
 4/2  
 
 
11/3
13.00
25/3 
10.00
3/5
13.00
20/5
10.00
17/6
13.00
 
 
9/9
13.00 
30/9
10.00 
11/11 
09.00 
1/12
10.00

 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

Utskottet
Miljö-, bygg och hälso- skyddsnämnden
 
 
3/2
10.00
3/3
13.00
24/3
10.00
 
 
28/4
10.00
19/5 13.00
9/6
10.00
30/8 13.00
22/9
10.00
3/11 13.00
24/11
10.00
Skriv ut: