Protokoll

 

På dessa sidor kommer kommunens offentliga nämndsprotokoll att publiceras i word-format.

Handlingar som hör till nämndsprotokollen, inkl själva protokollet, blir allmänna handlingar först när protokollen har justerats. Mot bakgrund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras ej vissa uppgifter.

Protokollen presenteras med bilagor (utom i enstaka fall när bilagan ej kan publiceras av utrymmesskäl).

 

Finns intresse att ta del av de handlingar som hör till varje enskilt ärende?

Kontakta Oscar Sundström, tfn: 0960-155 03,
E-post: kommun@arvidsjaur.se

 

 

 

Skriv ut: