Smittskydd på serveringsställen, evenemang och i butiker

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Här har vi samlat information om gällande lagar, råd och restriktioner för serveringsställen, butiker och evenemang.

 

Serveringsställen

 

Alla serveringsställen ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

 

Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning. 

 

Serveringsstället ska också genomföra åtgärder och se till att:

  • Undvika trängsel på ytor där besökarna vistas. Besökare ska kunna ha minst en meters avstånd till andra sällskap.
  • Endast servera mat och dryck till de som sitter vid ett bord eller en bardisk. Gäster kan dock få beställa och hämta sin mat och dryck själva, om det kan ske utan trängsel och med minst en meters avstånd till andra besökare.
  • Besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
  • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta och se till att personalen får kunskap om hur de kan förhindra smittspridning mellan besökare.

 

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och serveringsställen

 

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

 

På Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida finns samlad information om vilka tillfälliga smittskyddsåtgärder som krävs på serveringsställen. Klicka på länken - Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

 


 

Alkoholservering

 

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00 enligt Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Men de skärpta reglerna att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället efter klockan 20.30 tar över vilket innebär att serveringsställen som serverar alkohol ska vara stängda 20.30.

 

 

Frågor och svar om om regler för restauranger, krogar m.m.

 

Vid eventuella frågor eller oklarheter - kontakta gärna oss på miljöenheten

 


 

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

 

Läs mer:

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Svensk handel har tagit fram bra vägledande dokument som stöd, klicka på länken - Material för en trygg och säker handel under coronapandemin

Minska smittspridning i handeln - Information från Länsstyrelsen 

Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten - Information från Länsstyrelsen

 


 

Arrangera evenemang

 

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. För evenemang som omfattas av ordningslagen finns särskilda deltagargränser beroende på var och hur evenemanget genomförs.

Regeringen har beslutat att max 8 personer får samlas för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Ett undantag görs dock för begravningar. Där är det tillåtet att vara max 20 deltagare. Om du anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För information klicka här.

Länsstyrelsen Norrbotten har beslutat en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare. För mer information klicka här.

Oavsett om det finns en deltagargräns eller inte kan Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar användas av arrangören. Klicka på länken - Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Information till verksamhetsutövare om dennes skyldighet att vidta åtgärder enligt covid-19-lagen - Information från Länsstyrelsen

Minska smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar - Information från Länsstyrelsen

Minska smittspridningen på platser för privata sammankomster - Information från Länsstyrelsen

Skriv ut: