Samråd om vattenförvaltning inom Bottenvikens vattendistrikt

Publicerat: 2020-11-02
Till och med: 2021-05-01

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Samrådshandlingarna finns digitalt på vattenmyndigheternas webbplats nedan. För den som inte har tillgång till egen dator finns handlingarna tillgängliga via kommunalhusets besöksdator:

Förvaringsplats:
Kommunalhusets besöksdator
Skriv ut: