Yttrande angående offentlig plats - uteservering

Publicerat: 2021-06-14

Nebras (Pinochio) har ansökt om tillstånd för nyttjande av offentlig plats för uteservering under sommaren 2021.

Skriv ut: