Arvidsjaurs kommun söker skolchef!

2021-05-11 15:44


Arvidsjaurs kommun landade på 4:e plats i 2020 års "Bästa skolkommun", med en generell utveckling i positiv riktning. Det visar Lärarförbundets senaste undersökning bland landets 290 kommuner. Foto Kent Norberg.

Arvidsjaurs kommun söker dig som vill ta ansvar för utvecklingen av all skolutbildning i vår kommun. Verksamheten är inne i en expansiv förändringsfas för att öka måluppfyllelsen men också för att bättre kunna möta framtiden.                                            

Som skolchef kommer du att ha en nyckelroll i utvecklingsarbetet.

Självklart vill jag söka jobbet som skolchef i en av Sveriges bästa skolkommuner!

Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas.

Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, biltestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende.
Arvidsjaur kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.

Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.

  • Arvidsjaurs kommun söker Dig som vill ta ansvar för utvecklingen av all skolutbildning i Arvidsjaurs kommun. Verksamheten är inne i en expansiv förändringsfas för att öka måluppfyllelsen men också för att bättre kunna möta framtiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Arvidsjaurs kommun ansvarar för all utbildning från förskola till gymnasium, SFI och kommunal vuxenskola. Totalt nästan 1400 elever innevarande läsår.

Arbetsuppgifter

Som chef för barn och utbildningsförvaltningen är ditt viktigaste uppdrag att leda verksamheten in i framtiden. Med ett starkt fokus på att vidareutveckla verksamheten. Du leder en organisation med många kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för elevernas lärande och utveckling.
En av dina viktigaste uppgifter blir att rusta organisationen så att den når uppsatta mål. Digitaliseringen inom skolans område ser Du som en spännande utmaning och möjlighet.
Uppdraget innebär också att Du är ansvarig för att skollagen och läroplanerna följs. Du har också ansvar för att säkerställa kommunens systematiska kvalitetsarbete inom skolans område. Du har även ett övergripande ansvar för helheten inte minst avseende ekonomi och långsiktiga planer. Omvärldsbevakning av aktuella skolfrågor och forskning inom skolområdet liksom samverkan med andra kommuner, regionala och nationella aktörer är en viktig del av uppdraget som skolchef.
Kommunens värdegrund - glädje, respekt och professionalitet - ska fungera som trygghet och inspiration till hur vi agerar i det dagliga arbetet.
Du leder förvaltningen genom dina rektorer i nära samverkan med både den politiska ledningen, kommunledningen och fackliga företrädare. Du rapporterar till kommunchefen och ingår i kommunens koncernledning i egenskap av förvaltnings- chef.

Vem söker vi

Vi söker dig som bedriver ett strukturerat, inkluderande och målinriktat arbete med ett nära samarbete med såväl politik, kommunledning, fackliga företrädare och organisation som externa aktörer. Du har god erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation med goda kunskaper om den kommunala verksamhetens regelsystem, myndighetsutövning och organisationsstruktur.
Som chef är du modig och har mycket god förmåga att fatta och förmedla beslut samt att du ser helheter och möjligheter på kort och lång sikt.
Som ledare är du kommunikativ, synlig och har förmåga att lyssna in och får människor att växa samt ser möjligheter före hinder. Du går från ord till handling. Tydlighet, kommunikativ och förtroendeskapande är framstående egenskaper hos dig.

För att lyckas vill vi att du har
- en för tjänsten relevant akademisk examen
- goda kunskaper om budgetprocess och ekonomiska uppföljningar
- goda ledaregenskaper och erfarenhet från ledande befattning i offentlig förvaltning
- erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom ledarskap, utbildningsområdet och en politisk styrd organisation
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Som ledare och person:
har du en ledarstil som präglas av förtroendefull dialog, tillit och transparens
är du prestigelös och har en god analytisk förmåga samt ser helheter och möjligheter
har du en god förmåga att initiera, leda och följa upp processer som utvecklar förvaltningen
ser du helheter och har en förståelse för och insikt om verksamhetens komplexitet och förutsättningar
har du en god förmåga att få andra att växa och känna engagemang för sina uppdrag
är du väl insatt i och intresserad av omvärldens förändring och utveckling
har du en god förmåga att prioritera och delegera samt omsätta visioner och mål till framgångsrikt praktiskt resultat.

Tjänsten är tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag. 2021-06-01

Kontaktpersoner
Kommunchef Lena Ruth, 070-2222751, 0960-15504, lena.ruth@arvidsjaur.se

Fackliga representanter:
Leif Johansson, LR 0960 – 156 98
Marlene Oskarsson, Lärarförbundet 076-102 78 80 alt. 0960-15832
Vision Anna Lindbäck, Vision 073 - 800 02 11
Susann Karlsson, kommunal 070 – 675 62 64

 


Skriv ut: