Information: Avstängd gångväg

2023-04-21 09:43

Gångvägen som går in mellan hyreshusen på Domängatan, i korsningen med Västlundavägen och fram till Ishallen, är nu avstängd mad anledning av sport- och simhallsbygget. 

De automatiska grindarna är dock inte på plats ännu, så det är ibland en öppning i stängslet nu när transporterna in och ut till arbetsområdet startat.

Mvh Samhällsbyggnadsförvaltningen


Skriv ut: