Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

2020-04-03 10:06

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga. För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska barn erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten

Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

 

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av barn och utbildningsförvaltningen.

 

Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet?

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4), göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå.

Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om du är en av de som behövs.

 

Hur ska jag göra om jag behöver omsorg?

Om du behöver omsorg, och inte har kunnat ordna det på egen hand, ska du anmäla ditt behov via denna e-tjänst

Anmälan måste göras senast 22 April.

Innan du fyller i ansökan, diskutera frågan med din arbetsgivare och fundera även på hur viktigt det är att just du kan arbeta. Skulle ditt barn kunna vara hemma med en annan vuxen som inte tillhör någon riskgrupp. Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

 

Läs mer på MSB:s webbplats

På MSB:s webbplats finns information i form av en beskrivning av hur processen går till och svar på olika frågor.

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg

 


Skriv ut: