Geofysisk flygmätning på låg höjd

2022-05-16 16:10

Boliden Mineral planerar att genomföra en geofysisk flygmätning på låg höjd under perioden 1 juni – 1 oktober. Mätningen är en del av Bolidens eftersökningsarbete och de planerade mätområdena framgår av bifogad karta.

  • Syftet med arbetet är att samla in magnetiska data inför eventuell fortsatt prospektering. 

Mätningen genomförs från ett mindre flygplan (se bild) som flyger på låg höjd, cirka 30 m över marken längs med mätlinjer (se röda och svarta linjer i figuren till vänster). Bolidens fokus är att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av mätningen. I närheten av bostäder och djur utökas flyghöjden därför till cirka 50 m för att minimera eventuell påverkan. 

Mätningen är väderberoende och flygning kommer ske dagtid mellan 07:00 och 21:00. Arbetet kan lokalt komma att orsaka tidsbegränsade bullerstörningar som är högst tillfälliga. 

För mer detaljerad information om var och när flygning lokalt kommer att ske, vänligen lyssna till Sveriges Radio P4 under mätperioden. Du kan även kontakta Boliden på telefonnummer 070-224 65 19 eller via e-post: gruvratt.geodata@boliden.com.


Skriv ut: