Obs! Kokningsrekommendationer i Rättsel hävd

2024-06-28 08:57

Vi häver nu kokningsrekommendationerna i Rättsel då senaste provet inte visar på några bakterier i dricksvattnet.

Vid senaste provtillfället visar resultatet på förhöjda värden av bakterier, i utgående vatten i Rättsel.

 

Dessa bakterier kan leda till magproblem. Därför rekommenderar vi att ni ska koka det vatten som ni dricker och borstar tänderna i. Kokningsrekommendationerna råder tills ni hör något annat.

 


Skriv ut: