Ung framtidsföretagare: Lisen Kostet med pappa Michael: "Jag tycker att det är jätteroligt att Lisen känner att hon vill fortsätta med butiken i Arvidsjaur". Foto Kent Norberg.

Lisen premierad ung framtidsföretagare

2018-05-18 09:59

ICA-handlarna premierar 23 kvinnor som vill göra karriär. En av dem är Lisen Kostet i Arvidsjaur:
-Att jag tilldelats detta stipendiet är väldigt roligt. Men handlar såklart inte bara om stipendiet på 20 000 kronor, utan även om möjligheten att "checka" av ett mål på min karriärsresa till att själv bli handlare, säger Lisen.

 
Vid ICA-handlarnas förbundsstämma delas det, enligt tradition, ut ledarskapsstipendier till kvinnor som jobbar i butik och som siktar på att bli ICA-handlare. FLU- stipendiet (som står för företagsledarutbildning) har delats ut till 20 kvinnliga butiksmedarbetare årligen sedan 2009. Stipendierna är ett sätt att bredda basen med kvinnor som då kan bli handlare:
-För tio år sedan såg siffran låg ut på kvinnliga handlare, då handlaryrket är väldigt mansdominerat, säger Lisen och fortsätter:
-Men i och med detta stipendiet har andelen kvinnliga handlare ökat, vilket jag tycker är otroligt roligt. Och just i år då jag sökte, så var det ett rekordår på stipendieansökningar. Så de ökade antalet stipendier från 20 till 23 stycken.Lisen Kostets planer för framtiden är att själv bli ICA handlare.

Lisen säger att för att nå handlaryrkesmålet är företagsledarutbildningen ett krav inom ICA:
-Likaså butiksledarutbildningen som jag avslutade förra året. Självklart tycker jag att det är viktigt med fler kvinnliga handlare i branschen.


ICA Sverige och ICA-handlarnas Förbund har gemensamt beslutat att 50 procent av alla nyrekryterade ICA-handlare ska vara kvinnor år 2020.

Andelen ICA-handlare som är kvinnor har ökat från 16 till 20 procent sedan 2009. Stipendierna är på 20 000 kronor och öronmärkta för att söka och genomföra ICA interna företagsledarutbildning (FLU).
-Vårt långsiktiga arbete att få fler kvinnor till handlaryrket har börjat ge effekt. I år har vi haft fler sökande till stipendiet än vanligt och av drygt 40 sökande har vi därför valt att öka antalet stipendiater från 20 till 23 personerr, säger Lena Litens, HR-chef på ICA-handlarnas Förbund.


Skriv ut: