Hans Andersson har tagit över chefskapet för Svenskt Näringsliv i regionen efter Jan-Olov Nordström, som gått i pension under hösten. Nu är Hans ute och bekantar sig med kommunerna i länet. En av de första han besöker är Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Hans - ny regionchef för Svenskt Näringsliv

2018-10-31 08:17

Hans Andersson, så heter Norrbottens nye regionchef för Svenskt Näringsliv:
-Jag kommer från Kalix, där jag drivit en mekanisk verkstad i 15 år. Dessutom är jag engagerad i företags- och samhällsfrågor.

Förutom sin hemkommun och Överkalix, är Arvidsjaur den första i raden av Norrbottenskommunerna som Hans besöker på sin "Eriksgata".

  • Nye regionchefen berättar att han under 2019 kommer att jobba mycket med kommunuppdrag, inte minst företagsklimat och kompetensförsörjning. Även infrastruktur ligger högt på listan.

Programmet vid besöket i Arvidsjaur inleddes med möte med kommunalråd, kommunchef, chef stöd och service, fastighetschef, samhällsbyggnadschef samt upphandlare. Hans Andersson fick bland annat information om flygplatsen som är ett nav i den växande och viktiga fordons- och eventverksamheten i regionen:
-Där finns 400 hyrbilar vintertid, vilket bör säga något om frekvensen och flygplatsens betydelse för utvecklingen här i inlandet, sa Peter Manner, näringslivschef och fortsatte informationen:

-Det är den största internationella flygplatsen norr om Arlanda. Här samlas gräddan av världens bästa fordonsingenjörer, som utvecklar morgondagens bilar. Testverksamheten omsätter omkring 1,2 miljarder kronor under vintersäsongen. I år investeras 100 miljoner för elbilstester.

Under förmiddagsmötet diskuterades även behovet av mer juridisk kunskap hos företagen för att klara av konkurrensen i upphandlingar, med mera. Upphandlaren Sara Nordström informerade om en "Upphandlingskick-off", som även i år arrangeras tillsammans med kranskommunerna (27 nov). Utmaningen är att få med fler mindre företag, som det finns gott om i Arvidsjaurs kommun.

Samhällsbyggnadschefen Åsa Andersson informerade om att det byggs nya hus på Klockarberget samt att det finns efterfrågan även på fritidstomter i kommunen.

Senaste mätningen visar att vi är 6 331 invånare i Arvidsjaurs kommun.


Ungföretagandet (UF) ligger Svenskt Näringslivs nye regionchef Hans Andersson nära om hjärtat, berättade han vid mötet i Arvidsjaur. Kommunalrådet Lotta Åman t.h. Foto Kent Norberg.


Omkring 100 av våra invånare har ryckt upp sina bopålar från Centraleuropa och startat business i vår kommun. De har flytt från stress och pendling i storstäder och söker friheten och lugnet i vår glesbygd. Där driver de bland annat upplevelseföretag som lockar kunder från deras länder.
-Det har i sin tur bidragit till tillväxten av den internationella turismen i Arvidsjaur, sa Peter Manner. 

  • Men även här krävs mer juridiska kunskaper om det svenska regelverket. Något som näringslivsenheten jobbar med att förbättra.

Arvidsjaur har ett gott utbud av butiker, även om det börjar synas en del tomma lokaler här och där:
-Ni ska veta att det är inte bara på landsbygden som butikerna tvingas lägga ner på grund av ökad konkurrens med internethandeln, så är det även i städerna, sa regionchefen.

Matts Good, chef stöd & service, inflikade:
-Att en kommun i vår storlek som har låga skatteintäkter ändå kan erbjuda; flygplats, tre sporthallar, golfbana, fyra hotell av hög klass, badhus, eljusspår, skidbacke av internationell klass, gymnasium, med mera. Ja, då finns det egentligen inte så mycket att gnälla över, anser jag. Åk bara Inlandsvägen neröver landet och se hur det ser ut bland kommuner i vår storlek... 
-Då får man lite perspektiv.

Alla på mötete var eniga om vikten att tala väl om vår hemkommun. Både i tal och det man skriver på sociala medier:
-Det betyder mycket för framtidstron att vara goda ambassadörer för Arvidsjaurs kommun. För vem vill annars flytta hit och starta företag?!

Programmet i övrigt:

11.30 Liten stadsrundtur

12.00 Kombinerad lunch och studiebesök på Skogen Hotell. Åsa Sköld samt Mattias Jonsson, ordförande resp. vice ordf. i Företagarnas styrelse i Arvidsjaur deltog under lunchen. Visning av hotellet.

14.00 Besök på Arvidsjaur Flygplats. Flygplatschef Ralf Lundberg samt utvecklare Anne Enoksson.

15.00 Avresa mot Luleå


Skriv ut: