Stellan Wikberg och Ingemar Johansson, VA/Gatu-enheten gjorde tummen up när de fann källan till vattenläckan på Gamla Landsvägen i Arvidsjaurs samhälle. Foto Linda Bergstedt.
Stellan Wikberg och Ingemar Johansson, VA/Gatu-enheten gjorde tummen up när de fann källan till vattenläckan på Gamla Landsvägen i Arvidsjaurs samhälle. Foto Linda Bergstedt.

Källan till vattenläckan är funnen!

2018-12-18 11:46

 

2018-12-18 kl:13:20.
VA-enheten meddelar att man funnit var läckan är; på Gamla Landsvägen - mellan Björkgatan och Fjällströmsvägen.


Läckan kommer att lagas, dock inte i dag. Vilket innebär att ingen blir utan vatten:
-Vi kommer att prata med husägarna som berörs. De kan få lite mindre vatten än normalt. Men som sagt ingen blir helt utan vatten nu, säger Erika Harr, VA-/Gatuchef.


2018-12-18 kl: 11:46 
VA-enheten har sedan måndagen misstänkt vattenläckage på grund av ökat utflöde från vattenverket. De meddelar nu att man strax före lunchtid hittat var vattnet kommer ut, tack vare en uppmärksam medborgare.

Men för att mer specifikt hitta var vattenläckaget är måste vattnet i området Villavägen/Fjällströmsvägen/Storgatan stängas av. Testerna börjar efter lunch, 13:00. Exakt hur länge det tar kan VA-enheten inte svara på för närvarande, utan personalen jobbar på för att lösa problemet så snabbt som möjligt. 

Obs, driftsstörningen kan medföra att vattnet färgas brunt. Det avhjälps genom att spola i kranen.


Skriv ut: