Polisen kraftsamlar inför rykten om cruising i Arvidsjaur!

2021-06-03 14:38

Polisen meddelar att de fått starka indikationer om att det ska arrangeras bilträff (cruising) i Arvidsjaur på lördag.

Därför förstärker polisen sin närvaro samt vissa gator och torg* kommer att tillfälligt stängas av. Detta med tanke på det smittläge vi är i för närvarande. Även personal från socialförvaltningen kommer att finnas ute å samhället under lördagskvällen: 
"Vi vädjar till föräldrar att prata med sina ungdomar om att vi alla måste lyssna på smittskyddsläkarens uppmaning" säger polisen och kommunen.

*Kvarteret Lommen, Köpmantorget och vägen mot Ringelskolan från gamla brandstationen.

Skriv ut: