IKK, Umeå, övade krishantering på AJB:s övningsområde för några år sedan. Arkivbild: Kent Norberg.

Arvidsjaurs kommun deltar i TFÖ 2020

2019-11-19 08:28

Nu genomförs en totalförsvarsövning (TFÖ) i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Arvidsjaurs kommun deltog närmast vid en övning tisdag-onsdag.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret.

Prioriterade uppgifter för kommuner är:
• säkerhetsskydd
• etablering av krisorganisation
• krigsplacering av personal
• kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig.

Främst handlar det om att:
• Värna civilbefolkningen
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övningen är en möjlighet för vår kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Arvidsjaurs kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i Arvidsjaurs kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt - om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.


Skriv ut: