Nasaleden går från Nasafjäll i Arjeplog, via Arvidsjaur ner till Skellefteå, totalt 400 kilometer. Enbart i Arvidsjaurs kommun finns 70 kilometer intressant historisk vandring att uppleva. Foto Maria Söderberg.

Upptäck Nasaleden!

2018-04-18 10:09

Silvrets 70 kilometer långa väg genom Arvidsjaurs kommun. Promenera Nasaleden och upplev den äkta svenska vildmarken!

Bakgrund: Gruvepoken i Nasafjäll startade år 1635. Från Nasafjäll i Arjeplog till kusten fraktades nybrutet silver och malm på en sträcka så lång som 400 kilometer. År 1642 började det brytas väg från Avaviken i Arvidsjaurs kommun till Skellefteå och fyra år efter det utfärdade drottning Kristina ett beslut om att det var längs denna vägen fyndigheterna skulle transporteras. Tidigare hade vägen gått via Piteå, men vintervägarna till Skellefteå ansågs mer effektiva.

Genom Arvidsjaurs kommun går leden från Avaviken, där man förr angjorde med båt eller kom via vinterväg på isen från Arjeplog, för att gå vidare via Storberg, Vågträsket, Tjärnheden, Glommersträsk och vidare in i Skellefteå kommun.

-Nu snart 400 år senare går det att vandra samma leder som under gruvepoken och känna historiens vingslag i varje steg, säger Agneta Nauclér, samhällsbyggnadsförvaltningen som leder LONA-projektet (Lokala Naturvårdssatsningen) där en del i arbetet handlat om att inventera och färdigställa Nasaleden.

Hon berättar vidare att Skogsstyrelsens Gröna jobb-projekt påbörjade det arbetet redan 2005, men att kommunen fortsatt och vidareutvecklat arbetet med Nasaleden:
-Med på den resan har vi haft en historiskt mycket kunnig person som med hjälp av gamla dokument inventerat och märkt ut leden med gps.

Nasaleden bjuder på olika naturscenerier så som orörd skogs- och myrmark, rullstensåsar och fantastiska vyer. På tidsresan längs leden påträffas inte sällan stora delar av det lokala djurlivet och det är inte omöjligt att skymta djur som ren, älg, björn, räv, mårdhund, kungsörn, korp och ripa - som håller till där få människor vistas.

-Kavelbroar och gamla markeringar som bläckor på tallar berättar om att människor en gång i tiden vandrat dessa vägar på mer regelbunden basis.

Passa på att vandra i historiska fotspår och upplev både dåtiden och nutiden i den annars orörda terrängen. Nasaleden är utmarkerad med orange färg på träd och även med ”N” för Nasaleden, med jämna mellanrum. Delar av sträckan har utvecklats vidare och gått från att vara stigar, till små skogsvägar för att nu vara del av det vardagliga transportnätet (som ex. vid Glommersträsk). I Avaviken och Glommersträsk passerar även leden järnvägsspår (dessa trafikeras som regel endast ett par gånger i veckan under sommarmånaderna).


Leden går även genom Tjärnheden som är ett gammalt dödisområde. Det innebär att inom ett område på en kvadratmil finns omring 365 sjöar och fantastiska miljöer. (Foto: Kent Norberg.)

Agneta berättar att man tagit fram kartmaterial som tryckas inom kort:
-Kartan kommer att finnas på turistbyrån men är redan nu tillgänglig på kommunens hemsida. Där går det även att ladda ner gps-spår inför vandringen om man vill det.

Så ta på bra vandringsskor och ge er ut i historisk terräng!

  • Tips för den tävlingsinriktade: Magasin Silvervägen i samarbete med Glommersträsk Lappträsk IF arrangerar i sommar en tävling på Nasaleden, genom Arvidsjaurs kommun. Läs mer om det på länken nedan.


Skriv ut: