Vattenavstängning måndag 15/2

2021-02-12 10:42

Måndag 15/2 klockan 13.00 kommer VA-enheten att kontrollera ventiler i området (se kartan) för kommande arbeten under onsdagen.

Måndag 15/2 kl 13 kommer VA-enheten att kontrollera ventiler i området för kommande arbeten under onsdagen. Vattnet behöver stängas av i område 1 och fungerar alla ventiler som de ska så kommer endast område 1 att drabbas.
Fungerar inte ventilerna som de ska kommer avstängningen att utvidgas områdesvis. Detta innebär att område 1 kommer att bli utan vatten och område 2-4 kommer eventuellt bli utan vatten. Vattnet kommer åter att slås på under eftermiddagen men i förbyggande råder vi boende att spola upp vatten så det finns. Avloppet går att använda som vanligt.

Det kan hända att vattnet i ledningen kommer att bli missfärgat i samband med att vattnet åter slås på och missfärgat vatten kan drabba ett större område än där vattnet varit avstängt. Missfärgningarna är avlagringar från ledningen som släpper när vattnet ändrar riktningen eller att flödet ökar. Detta åtgärdas genom att det spolas ut ur ledningen. Tänk på att spola i en kran närmast inkommande ledning i huset samt att ta bort silen från kranen för att undvika att avlagringarna orsakar stopp i kranarna.


Skriv ut: