Veterandagen firades på Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Bataljonschef Mathias Holmqvist i bakgrunden. Foto Kent Norberg.

Veterandagen på AJB

2018-07-27 09:28

I syfte att hedra och minnas de insatser som veteraner gjort genom åren, uppmärksammas "Veterandagen", på Arméns Jägarbataljon:
-Dagen syftar också till att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna i rikets tjänst, sa Jägarbataljonschefen Mathias i sitt inledningstal.


 2008 fastställdes den 29 maj som högtidsdag, och tre år senare fick veterandagen statsceremoniell status. I fjol bestämde regeringen att Veterandagen ska vara allmän flaggdag. Det stora firandet sker i Stockholm, där veteranmonumentet "Restare" är uppfört med representanter från regering, riksdag, försvarsmaktsledning och kungahuset:

-AJB (Arméns Jägarbataljon) har flera gånger varit representerad och tilldelats medaljer för sårade och även med Försvarsmaktens förtjänstmedalj, sa batajonschefen och underströk att begreppet veteran är en person som är prövad och att tjänstgöring nationell och internationellt är en merit.


Bataljonschefen lägger ned en blomsterkrans vid minnesstenen på AJB. Till höger bataljonspastor Anders Stenman. 

-Jag vill att alla ni vid AJB ska känna stolthet för det arbete ni utför för Sveriges bästa, jag är stola över er och att få vara en del av detta. För att hedra och visa respekt för våra fallna kamrater ska vi nu lägga ned en krans vid vår minnessten.


Arvidsjaurs kommunfullmäktiges ordförande, Peter Rydfjäll, representerade kommunen med en blomsterkrans vid minnesstenen.


Veteran- och kamratföreingen Blå Dragoners ordförande Bjarne Hald la också blommor vid minnesstenen.

Därefter utlystes en tyst minut för skadade och de som gjort det yttersta offret och aldrig kom tillbaka i livet.

Bataljonspastor Anders Stenman påminde oss om att aldrig sluta bry oss om varandra:
-Vi gör skillnad genom att vi befinner oss här i dag på Stallplan tillsammans...


Lena J Lundgren och Ellinor Stenlund höll i musiken på Veternadagen.

Musikduon; Ellinor Stenlund och Lena J Lundgren bjöd på några vackra och tankvärda sånger, innan fanbärare med följe marscherade ut från Stallplan till toner av Norrlands dragonregementets marsch. Veterandagen avstlutades med tårta i mässen för alla som deltog i ceremonin.


Skriv ut: