Viktig information angående bredband

2018-09-27 10:03

2018-09-26 Viktig information till alla berörda i Arvidsjaur, Renträsk, Pjesker och Järvträsk.

 

  • Man kommer från och med nu att prioritera inblåsning av fiber fram till varje byggnad, så länge vädret tillåter, därefter påbörjas håltagning i vägg och montering av kundenheter (eftersom det arbetet kan utföras i minusgrader).

Det innebär att alla berörda MÅSTE gräva ner röret på sin egen tomt så snart som möjligt. Inblåsning av fiber kan ej utföras i rör som ligger löst på marken.


Tätort
Bredbandsutbyggnad i tätorter, större än 200 innevånare, är ej bidragsberättigad. Utbyggnad i Arvidsjaur sker under 2018 - 2019.
Det är fortfarande relativt få som anmält sig i återstående områden. Man kan fortfarande anmäla sig.
Tidigast mitten V39 påbörjas schakt av fastigheter som anmält sej senare. Blåsning av fiber pågår.
Vi kommer inte att klara av både områden 5 och 6 i år, av olika anledningar. Utredning pågår i vilken omfattning dessa områden kan byggas ut.
Blåsning av fiber i respektive område påbörjas med någon veckas fördröjning.
OBS: Det är viktigt att röret (ducten) är nedgrävd och att minimum skyddsfyllning är utförd, så att röret (ducten) inte kan rubbas - INNAN blåsning kan påbörjas.

Landsbygd
Utbyggnad på landsbygden är bidragsberättigat och kommer endast att ske när tillräckligt stort intresse finns, d.v.s. att vi uppfyller kravet på 75 procent anslutningsgrad av fast boende som Jordbruksverket ställt för att bidrag ska betalas ut samt att anslutningsavgifter plus bidrag täcker de faktiska kostnaderna.

  • I Renträsk är markarbeten klara. Blåsning av fiber beräknas starta V40.
  • I Pjesker beräknas markarbete pågå V39-V41. Trafikverkets tillstånd begränsas till södra sidan av vägen genom byn. För åtkomst till fastigheter på norra sidan om vägen hänvisas vi att trycka under vägen eller använda befintliga rör. Vid frågor, kontakta entreprenören på plats. Inblåsning av fiber påbörjas V41.
  • Förläggning av fiber mellan Renträsk och Pjesker påbörjas tidigast när marken är frusen och snötäckt.
  • För Järvträsks del är de flesta tillstånd klara, beräknad byggstart V41.

Läs mer på Stadsnätets egen hemsida, via länken nedan.


Skriv ut: