Nyheter - Coronaviruset

Information från äldreomsorgen angående Coronaviruset

Korttidsavdelningen Bryggan stänger för avlastningar

Socialtjänsten krisledningsgrupp har fattat beslut att från och med 30/3 stänga korttidsavdelningen Bryggan för alla planerade avlastningar. Detta för att minska risken för smittspridning och bereda plats för att kunna vårda personer som inte kan vårdas i hemmet. Beslutet följs upp kontinuerligt vid krisledningsgruppens möten. Har du frågor vad som gäller dig eller dina anhöriga kan du kontakta biståndshandläggare. 

Hjälp med handling, som biståndsfri service.

Arvidsjaurs kommun tillsammans med matvaruaffärena "Lill-ica", Ica Supermarket samt Coop har kommit överens om att samverka för att införa en biståndsfri service för handling av dagligvaror. För information om detta och kontakt med varukoordinator kan du läsa om på följande sida.

Information från biståndshandläggarna 

Med anledning av de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gått ut med 2020-03-16, om att personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter tills vidare, får kommunen många frågor gällande stöd och hjälp i hemmet. 

Har du frågor kring vilket stöd och hjälp du eller dina anhöriga kan få? Vill du lämna ansökan om hjälp med handling eller apoteksärende så kan du kontakta biståndshandläggare på deras telefontid, vardagar 8-9:30. 

Behöver du komma i kontakt med biståndshandläggare på annan tid än telefontiden kan du ringa till kommunens växel, ange att du vill bli kontaktad av biståndshandläggare så lämnar växeln ett meddelande att du vill bli uppringd. 

Hjälp med handling och att hämta ut mediciner via hemtjänsten är avgiftsbelagt. Har du hemtjänst sedan tidigare kan avgiften variera beroende av vilken avgiftsnivå du tillhör.

Besöksförbud inom äldreomsorgens verksamheter 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer väljer Arvidsjaurs kommun att vidta åtgärder för att skydda de mest sårbara. På grund av spridningen av covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten ser indikationer på att äldre och personer med underliggande sjukdomar löper större risk för svåra infektioner till följd av det nya coronaviruset. Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning väljer Arvidsjaurs kommun att införa besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende och korttidsavdelning. 

Beslutet gäller från om med 2020-03-13, till dess att annat kommuniceras. Vid eventuella frågor kontakta ansvarig enhetschef. 

Besöksförbudet innebär också att resturangerna på Ringelsta och Solbacken stänger för utifrån kommande gäster.

Arvidsjaurs kommuns växel

Kommunens växel

Telefon: 0960-15500

Emelie Sandberg

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-15799

Emma Wendt

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-15716

Marie Dahlgren

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-15795

Margot Edström

LSS-Handläggare

Telefon: 0960-16557

Skriv ut: