Hemsjukvård

Du som är äldre än 18 år och inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till en hälsocentral kan erbjudas hemsjukvård av kommunen. Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet, både under en kortare eller en längre period. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Om du är inskriven i hemsjukvården har oftast distriktssköterskan/sjuksköterskan samordningsanvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Exempel på hemsjukvård kan vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggning eller provtagning. Upplever du själv ett behov av hemsjukvård kontaktar du din Hälsocentral. För hemsjukvård tas en månadsavgift.

Hembesök

Hembesök är hälso- och sjukvårdande insatser som tillfälligt utförs i ditt hem då du inte kan ta dig till Hälsocentral. Om du tror att du är i behov av hembesök kontaktar du Hälsocentralen, de gör en bedömning om ditt behov av hembesök och ger kommunens sjuksköterskor ett uppdrag att besöka dig i hemmet. Hembesöket är avgiftsbelagt.

Hjälpmedel

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen provar ut hjälpmedel för att göra det lättare i det dagliga livet. Exempel på sådana hjälpmedel är innerollatorer, rullstolar, duschpallar och toaförhöjningar. Om du har behov av hjälpmedel kan du kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast direkt.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: